Hagemans Management Coaching

Samen naar concreet resultaat

Onze expertise voor jou

Strategieontwikkeling

Op een pragmatische wijze coachen we jouw medewerkers en onderneming naar nieuwe successen en beter rendement. Waarbij we jouw producten of diensten met nieuwe inzichten herkenbaar in de markt zetten en continuïteit realiseren. Met een frisse aanpak coachen we jouw onderneming om uitdagende en concrete bedrijfsdoelen waar te maken door middel van een Tactisch Operationeel Plan (TOP). Je krijgt jouw businessplan, gericht op uitgekiende product-marktcombinaties, compleet uitgewerkt op 1 A-4, volgens de OGSM-methode.

Teamontwikkeling en leiderschap

Met onze aanpak creëer je draagvlak voor een eensgezind en ambitieus team, dat er samen voor gaat en elkaar op collegiale en transparante wijze uitdaagt en scherp houdt. Dit alles geleid door leiders met een helpende, situationeel schakelende insteek, bewust van hun voorbeeldfunctie en de sterktes en valkuilen van hun leiderschapsstijl. In een cultuur waar je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Waarbij het veilig en de norm is om proactief eigen inbreng en aanpak vanuit het team te hebben.

Hierbij is het van essentieel belang dat je elkaar en jezelf goed leert kennen. Als gecertificeerd LIFO®-coach werken wij met de LIFO®-methodiek, een stevige hefboom om teamwork te faciliteren. Het is nuttig om vanuit persoonlijke gedragsvoorkeuren de onderlinge samenhang en interactie in je team te leren kennen. Het verklaart waarom samenwerking soms wel en soms nog niet goed lukt.

LIFO® is een bijzonder inzichtelijke en constructieve methodiek die ervoor zorgt dat het team groeit vanuit zowel de individuele als collectieve sterktes. Hierbij worden gedragsstijlen in teams bespreekbaar gemaakt en wordt inzichtelijk wanneer dit productief of juist contraproductief wordt. In een gericht teamontwikkelingsproject, op maat voor je bedrijf, zal je de synergie en de diversiteit ten volle leren benutten.

Individuele Coaching

“Coaching Persoonlijke Effectiviteit” is maatwerk en volledig op de individuele mens en de onderneming afgestemd. Gericht op wie ben je/wat wil je aangaande je werkstijl- en gedragsprofiel en wat kun je met je beroepsmatige vaardigheden. Deze combinatie bepaalt uiteindelijk jouw succes.

De Coaching is gericht op het succesvol en effectief uitoefenen van de functie met als uitgangspunt de wederzijdse verwachtingen van de werkgever en werknemer. De rol van ons als coach is onderzoekend, motiverend, enthousiasmerend, sturend, maar ook confronterend en altijd gericht op de wensen en belangen van de medewerker en de organisatie. We kijken altijd vanuit positiviteit naar jouw kwaliteiten, kracht en ontwikkelpunten. Met de LIFO®-methodiek trainen we jou om je productieve gedragsstijl meer te gebruiken en je contraproductieve te temperen. Het leert je ook wat jouw gedrag met jezelf doet en wat het oproept bij collega’s of relaties en hoe daarmee om te gaan.

Re-integratie

Re-integratie trajecten door Hagemans Management Coaching hebben eenzelfde aanpak, maar hierbij wordt de cliënt gecoacht naar werkhervatting binnen de onderneming in eigen werk dan wel een andere rol die past bij de competenties en ambities van de cliënt.

Voor Re-integratie als spoor 2 traject, hanteren we bovenstaande aanpak ook voor cliënten, die hun loopbaan elders gaan voortzetten.

Outplacement

Regelmatig komt het voor dat de onderneming verandert en functies vervallen, veranderen of dat je elkaar ontgroeit. In beider belang is het doel dat de carrière van de medewerker elders een succesvol vervolg krijgt. Tijd voor onze eigenwijze en beproefde Outplacement methodiek.

Een “Werk naar Werk” outplacementtraject door HAGEMANS Management Coaching is maatwerk en volledig op de individuele mens en de onderneming afgestemd. Samen gaan we op zoek naar je verborgen talenten: “Wat kun je, wie ben je, wat wil je en bij welk bedrijf en bedrijfscultuur kom jij tot je recht”.

Een aanvankelijk vervelende en confronterende situatie wordt bijna altijd een goede persoonlijke leerschool voor de cliënt met veel ruimte voor zelfreflectie en het (her)ontdekken van talenten, nieuwe kansen en mogelijkheden. Onze aanpak levert de medewerker, die actief werkt in dit traject, uiteindelijk in de meeste gevallen ook de nieuwe baan op.

Doen, Aanpak en Resultaat

Na onze interventie is duidelijk “Wie doet wat, wanneer en vooral met welk concreet resultaat”. Het gaat vooral over Doen, Aanpak en Resultaat met een TEAM dat op één lijn zit met de belangrijkste waterdragers proactief voorop. Ook is het duidelijk wie je bent en waar je het beste op je plek zit en zult excelleren. Wrijving of verstoorde relaties weten we succesvol om te buigen naar weer echte participatie en gezamenlijk succes.

Zonder wrijving geen glans is een gezond uitgangspunt in dit proces om een succesvolle verandering door te voeren met gedragen participatie.

Branches en ondernemingen

 • Machinefabrieken
 • Logistieke dienstverleners
 • Vervoersondernemingen
 • Fabrikant Automotive-, Marine-instrumenten en autonavigatiesystemen
 • Duitse fabrikant van schuifdaken
 • Nederlandse schuifdaken fabrikant
 • Fabrikant van heftrucks
 • Leverancier van industriële componenten
 • Installatie bedrijven voor koeling, airco, verwarming en sanitair
 • Fabrikant en toeleverancier schilders- verfproducten
 • Groothandel in bouwmaterialen, hang- en sluitwerk
 • Groothandel van schrijf- en drukkerijpapier
 • Hotel/ Restaurant/ Conferentie ketens
 • Fabrikant meststoffen bloemen en planten
 • Stadsreiniging, milieu en huisvuildienst
 • Deurwaarderskantoor
 • Stichting Jeugdzorg
 • Medische zorg (preventief, curatief en cosmetisch)

Aard van de opdracht en naam en telefoonnummer op verzoek beschikbaar

Track-record

Peter Hagemans heeft een uitstekend Trackrecord in sales en marketing, verandermanagement, reorganiseren, werk naar werk projecten, procesverbetering, motivatie en cultuurveranderingen op basis van business focus en markt-klanteisen.

De mening van onze klanten:

“In de fase van een totale reorganisatie heeft Hagemans Management Coaching een zeer praktische ondersteuning geboden bij de herindeling van onze organisatie. Door zijn snelle, zorgvuldige en pragmatische aanpak kon dit intensieve veranderingstraject zonder noemenswaardige weerstand en in relatief korte tijd worden doorgevoerd.”

“Wij ervaren een zeer praktische aanpak van ingewikkelde zaken, waarbij een stijl van leidinggeven wordt ingevuld, passend bij de manager en het bedrijf. Hierdoor blijft de eigen identiteit gewaarborgd, maar wordt eveneens duidelijkheid en helderheid geschapen.”

“HMC stelt rendement en resultaat centraal, waarbij het menselijke aspect een niet onbelangrijke plaats inneemt. Op een creatieve, openhartige, doch evengoed opbouwend kritisch en doelmatige wijze wordt toegewerkt naar verwezenlijking van de gezamenlijk vooraf gedefinieerde doelen tot ieders tevredenheid.”

“De kracht van de eenvoud. Door de dingen niet ingewikkelder maken dan ze zijn, maar ze terug te brengen tot de basis, slaagt HMC erin om op positieve en heldere wijze mensen bewust te maken van hoofdzaken en bijzaken en van de eigen kwaliteiten. Daarnaast – en zeker niet onbelangrijk – draagt HMC zorg voor de vertaling van managementstrategie naar werkvloer en omgekeerd.”

“HMC heeft een directe, persoonlijke, no-nonsense aanpak. spreekt de taal van de verschillende betrokkenen, kan daarom met de juiste taal een goede aansluiting en acceptatie bij de gesprekspartner realiseren om het beste sparringsresultaat te behalen.”

Voor een goed gesprek

Contact Info

Peter Hagemans

Oude Bovensteweg 34
6584 CK Molenhoek

E-mail

hagemans@mancoach.nl

Telefoon

+31 6 2547 0278

Scroll naar top